Säröbanan, trevlig resa

Säröbanan, smaka på ordet. De flesta med anknytning till Göteborg vet att detta var en fristående järnväg som trafikerade sträckan mellan Linnéplatsen i centrala Göteborg till lilla idyllen Särö. Tågtrafiken upphörde 1965 men banvallen finns till största del kvar och utgörs idag av en flitigt använd gång och cykelbana. Nu låter vi Säröbanan reinkarneras i form av ett bryggeri som med sina öl kommer väcka liv i de gamla stationerna längs dess färdväg. 

Tag plats för en resa från startplats Linné till slutstation Särö, fler stopp kommer dyka upp längs resans gång. Trevlig resa!

© Copyright sarobanan.com